דף הבית מי אנחנו כתבות צור קשר מרכז הטיפולים אתר Nail Station
  טלפון - 1801-224-442
 
 
      א'-ה' - 9:00 - 21:00  ימי ו' - 9:00 - 15:00    |   איינשטיין 40, קניון רמת אביב קומה ב'
 

     מעוניינים בפרטים נוספים?
     מלאו את פרטיכם וניצור קשר 
     בהקדם !
 
 
 
  צור קשר מהיר:  
 

  תקנון

 
דף הבית >> תקנון
 
ברוכים הבאים לאתר פאם-קליניק - המרכז לקוסמטיקה רפואית בקניון רמת-אביב (להלן: "פאם-קליניק" ו/או: "האתר"). אתר זה משמש כחנות וירטואלית ברשת האינטרנט ופונה לקהל הגולשים והגולשות ברשת האינטרנט, בכפוף לאמור בתקנון ובכללי השימוש המפורטים להלן.
 
למען הסר ספק, תנאי שימוש אלה מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם מתייחסים לשני המינים כאחד.

א. כללי       
1)     האתר מנוהל ומופעל על ידי "פאם-קליניק - המרכז לקוסמטיקה רפואית" מקניון רמת-אביב, רח' איינשטיין 40, רמת-אביב, תל-אביב, טלפון: 03-6437228, פקס': 03-6437226, דוא"ל: info@femme-clinic.com.
2)     תקנון האתר וכללי השימוש יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש" ו/או: "הרוכש") לבין פאם-קליניק או מי מטעמו.
3)     כל המשתמש ומבצע פעולה כלשהי באתר, מצהיר, בעצם ביצוע הפעולה, כי קרא את תקנון האתר ואת כללי השימוש המפורטים בתקנון זה, כי הנו מסכים להם ולתחולתם עליו ועל פעילותו באתר וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לשימוש בהתאם לתקנון ולכללי השימוש כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות האתר המופיעות בתקנון זה.
4)     האתר מאפשר ללקוחותיו רכישה נוחה ובטוחה באמצעות האינטרנט של מגוון רחב של טיפולי יופי וספא, מוצרי יופי ותכשירים לטיפוח העור והגוף ממיטב היצרנים והמשווקים (להלן: "הספקים"), ומספק מידע נרחב בנושאים שונים בתחומי עולם הקוסמטיקה והיופי, בריאות, טיפוח אישי ועוד.

ב.       זכויות קניין
1)    כל תכני האתר בכללותם וכל הקבצים השונים הכלולים בו, לרבות כל הטקסטים, התמונות, הגרפיקה, המאמרים, הכתבות, העיצוב, העריכה, התצוגה וכל תוכן אחר הכלול בו, וכל הזכויות עליהם, שייכים באופן בלעדי לפאם-קליניק ו/או לספקי התוכן שלו.
2)       כל המוצרים, שמות המותגים, סימני מסחר, סימני לוגו, תאור המוצרים, תמונות המוצרים והטיפולים והזכויות עליהם שייכים לספקי המוצרים.
3)       כל תמונות יחסי הציבור וכתבות יחסי הציבור הכלולות באתר זה והזכויות עליהן שייכות למגזינים הרלוונטיים.
4)       כל שימוש אחר בכל חומר הכלול באתר זה אסור בתכלית כולל העתקה, שינוי, הפצה, העברה, תצוגה, השוואה, שיכפול, פרסום או תרגום ללא אישור מראש בכתב מאת הנהלת פאם-קליניק חתום על ידיה.
ג.        המוצרים והשירותים המוצעים באתר
 
1)    אתר פאם-קליניק מציע לרכישה מוצרים וטיפולים בכמויות, מחירים ובתנאים אשר ישתנו מעת לעת כפי שתמצא הנהלת פאם-קליניק לנכון ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
2)    הצעתו למכירה של מוצר או טיפול באמצעות האתר אינה שוללת את זכותו של פאם-קליניק, או מי מטעמו, להציעו למכירה באמצעים אחרים ובמחירים אחרים, ובכלל זאת, בין היתר, מרכז פאם-קליניק, אתרי אינטרנט אחרים וחנויות בארץ ובעולם.
3)     הנהלת פאם-קליניק שומרת על זכותה להפסיק את שיווקו ו/או מכירתו של מוצר ו/או טיפול מסוים בכל עת.
4)   ככל שקיימת אי-תאימות, שמקורה בטעות בתום-לב, בין המחירים ו/או הכמויות ו/או זמני האספקה ו/או תיאור המוצר הנקובים באתר ובין רשומותיה הפנימיות של פאם-קליניק, יגבר כוחן של הרשומות הפנימיות של פאם-קליניק, והן יהיו אלו המחייבות.
5)     תנאי מוקדם לביצוע העסקה הנו כי המוצר/ים ו/או הטיפולים נמצא/ים במלאי של פאם-קליניק ו/או במלאי של הספקים במועד האספקה הנדרש. היה ולא צוין כי המוצר ו/או הטיפול אינו קיים במלאי, והמוצר ו/או הטיפול לא הורדו מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה הנהלת פאם-קליניק מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או אובדן הכנסה ו/או אובדן רווח אשר נגרם לרוכש ו/או לצד שלישי כלשהו, ובלבד שפאם-קליניק תמסור לרוכש הודעה מתאימה על כך בסמוך לאחר שנודע לה על המחסור במוצר ו/או בטיפול, ותשיב לרוכש כל סכום ששילם או תבטל את החיוב בגין הרכישה.
6)     הנהלת פאם-קליניק עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי. במקרה ויוזמן מוצר אשר אזל בינתיים מהמלאי, תעשה הנהלת פאם-קליניק כמיטב יכולתה לפנות אליך עם הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעת פאם-קליניק יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם תחליט לסרב, תבוטל הזמנתך ופאם-קליניק ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

ד.       תנאי השתתפות
 1)   כל אדם מעל גיל 18 שהנו תושבת ו/או אזרח ישראל שברשותו כתובת רשומה בישראל, בזמן הרכישה רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה ולכללי השימוש המפורטים בו. תנאי זה מהווה תנאי מוקדם לביצוע פעולות כלשהן באתר.
2)     תנאי מוקדם לביצוע רכישות באתר הינו כי הרוכש הנו כשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת.  
3)     פעולת רכישה באתר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על-ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
4)     תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על-ידי פאם-קליניק הנו קבלת אישור של חברת האשראי, אשר באמצעות הכרטיס אותו הנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה. ככל שלא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה של הרוכש.
5)     במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, יקבל הרוכש הודעה מתאימה. על-מנת להבטיח את ביצוע הרכישה, יתבקש הרוכש להסדיר את אישור העסקה על-ידי חברת האשראי שהנפיקה את כרטיס החיוב באמצעותו ביקש הרוכש לשלם, או לחילופין, לספק פרטי כרטיס אשראי אחר.
6)     למען הסר ספק יודגש, כי פעולה נחשבת כמושלמת רק עם אישור פרטי האשראי של הרוכש על-ידי חברת האשראי. החובה להסדרת אישור חברת האשראי, במקרה בו אישור כאמור לא התקבל, חלה על הרוכש.

ה.      הזמנת מוצרים וטיפולים ואספקתם
1)     את ההזמנות ניתן לבצע 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, עד גמר המלאי ו/או גמר תקופת המבצע למוצר/ים ו/או טיפול/ים המופיעים באתר במחיר מבצע, לפי העניין. יודגש, כי השלמת הרכישה מותנית באישור העסקה על-ידי חברת האשראי.
2)     מחיריהם וזמינותם של מוצרים ניתנים לשינויים מעת לעת ללא צורך בהודעה מראש. המחיר התקף לגבי המוצר/ים ו/או הטיפול/ים המופיעים באתר הנו המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק, אלא אם כן צוין אחרת.
3)     על מנת לבצע הזמנה של מוצר או טיפול יש לבחור תחילה את המוצר/ים ו/או הטיפול/ים הרצויים על ידי לחיצה על כפתור "הוסף לסל" אשר בתחתית דף או חלון המוצר. עם סיום הבחירה, יש לוודא כי כל המוצר/ים ו/או הטיפול/ים המוזמנים כלולים ב"סל המוצרים" וללחוץ על כפתור "המשך בתהליך ההזמנה".
4)     בשלב זה תתבקש להזין את פרטיך כפי שנדרש בטופס "רכישה מאובטחת". יש להקפיד ולמסור פרטים נכונים ומדויקים, על מנת להבטיח שירות יעיל ומהיר ולהימנע מתקלות.
5)     אין הנהלת פאם-קליניק אחראית לאספקת המוצר/ים ו/או הטיפול/ים במקרה של הזנת פרטים שגויים או לא מדויקים. למען הסר ספק, הנהלת פאם-קליניק תספק את המוצרים לכתובת שנמסרה לה על אף אם היא שגויה.
6)     הנהלת פאם-קליניק, ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לכל טעות בבחירת המוצר או הטיפול הנובעת מטעות של המשתמש בהזנת פרטי ההזמנה, ובכלל זאת פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי.
7)     היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונה המלא של הנהלת פאם-קליניק ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, תהא הנהלת פאם-קליניק רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.
8)     הזמנה לרכישת המוצר/ים ו/או הטיפול/ים המופיעים באתר תתקבל ותטופל בתנאי, כאמור, שיינתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש, המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי וגיל הרוכש הינו לפחות 18 שנה.
9)     לאחר ביצוע ההזמנה (באמצעות לחיצה על כפתור "בצע רכישה") תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי במשרדי הנהלת פאם-קליניק, וישלח אליך אישור ההזמנה. לאחר אישור החיוב הכספי וביצוע העסקה על-ידי חברת האשראי, תירשם ההזמנה ברשומות פאם-קליניק ותועבר לטיפול מחלקת ההזמנות.
10)המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל על פי בחירתך בעת ביצוע ההזמנה. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. אין הנהלת פאם-קליניק אחראית לעיכובים כלשהם אשר ייגרמו כתוצאה מהשירות הניתן על יד דואר ישראל לרבות שביתות, עיצומים וכיוצ"ב.
11)למען הסר ספק, יודגש כי אספקתם של טיפולים תהא בתחומי פאם-קליניק - המרכז לקוסמטיקה רפואית בקניון רמת-אביב בלבד ובכפוף לתיאום תור מראש.
12)התשלום עבור המשלוח אינו כלול במחיר הנקוב ליד כל מוצר ו/או טיפול, ויחויב בהתאם למחירים הנקובים בטופס ההזמנה ("רכישה מאובטחת") בעת ביצוע ההזמנה.
13)הנהלת פאם-קליניק תדאג לאספקת המוצר/ים שרכישתם הושלמה לכתובת בישראל בלבד, כפי שהוזנה בטופס ההזמנה, בתוך 14 ימי עבודה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), וזאת בכפוף לאמור להלן ולתנאי המשלוח המבוקשים כפי שמולאו בטופס ההזמנה על ידי הרוכש.
14)הנהלת פאם-קליניק לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או באי אספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
15)במידה שיתברר להנהלת פאם-קליניק כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעי המשלוח הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, תהיה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש ללא כל פיצוי בגין הביטול, בכפוף להשבת התשלום אותו שילם הרוכש או ביטול עסקת האשראי.
16)אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה ובכפוף לרשימת היישובים של חברת המשלוחים בהן מתבצעת אספקה עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את שליחת המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או כל מצב העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הנהלת פאם-קליניק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהא הנהלת פאם-קליניק הפוסק הבלעדי.

ו.         מניעת גניבות ושימוש לרעה
1)     לפאם-קליניק הזכות להתנות אספקה של מוצר ו/או טיפול בזיהוי של בעל אמצעי התשלום באמצעות תעודת זהות.
2)     הנהלת פאם-קליניק לא תעשה כל שימוש בפרטים ובמידע שנמסרו לה מעבר לנדרש לשם ביצוע הרכישה והשלמתה ולא תעביר לכל אדם או גוף כל מידע על רכישות או אמצעי תשלום, פרטים אישיים כגון כתובות וכדומה, ללא אישור הצרכן בכתב ומראש אלא אם כן תידרש לכך על פי צו בית משפט.
3)     הנהלת פאם-קליניק נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל שאפשר, על סודיות המידע הנמסר לה. אולם, במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, לא תהא הנהלת פאם-קליניק אחראית לכל נזק מסוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם למשתמש או מי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
4)     הנהלת פאם-קליניק או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו בוצעה פעולה באתר.
5)     למען הסר ספק יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין.

ז.        מניעת ביצוע רכישות באתר
פאם-קליניק שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש/ת לבצע רכישות באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
1)     המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין.
2)     המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או מכללי השימוש.
3)     המשתמש מסר בעת ביצוע הפעולה ו/או בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
4)     המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפאם-קליניק ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי האתר ו/או כלפי צד שלישי כלשהו.
5)     המשתמש מבצע רכישות במטרה לשוב ולמכור את המוצר ו/או השירות לצד שלישי כלשהו ו/או לסחור בו.

ח.      אחריות למוצרים הנמכרים באתר
 למעט בנוגע למוצרים המשתייכים למותג FEMME ולמותג זה בלבד יחולו התנאים הבאים:
1)     פאם-קליניק משמשת כמתווכת בלבד בין המשתמשים לבין יצרני, יבואני ומשווקי שאר המוצרים, לפי העניין.
2)     המידע המוצג באתר, ובכלל זאת תמונות המוצרים והתיאור הנלווה להם, נמסר מאת יצרני המוצרים, היבואנים והמשווקים, לפי העניין, והינו באחריותם בלבד.
3)     פאם-קליניק אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, שמות היצרנים, איכות וטיב המוצרים, תכונות המוצרים, עמידותם ויכולת פעולתם התקינה.
4)     האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על היצרן, היבואן או המשווק, לפי העניין, והינה בהתאם לחוקי האחריות על המוצרים, לחוקי הגנת הצרכן ולתעודת האחריות, אם וככל שהיא מצורפת למוצר הנרכש על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו..

ט.      מדיניות החזרת מוצרים
ביטול עסקת רכישה תבוצע על-פי התנאים המפורטים להלן. ביטול שלא בהתאם לתנאים המפורטים להלן יהיה משולל כל תוקף.
1)      זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה  על-ידי הודעה בכתב לפאם-קליניק בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר.
2)      לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
3)      בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכשת להשיב המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרדה הרשום של הנהלת פאם-קליניק בקניון רמת-אביב קומה ב', רחוב איינשטיין 40, רמת-אביב, תל-אביב.
4)      תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן.
5)      במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה, רשאית הנהלת פאם-קליניק, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות דמי ביטול עסקה בשיעור של 15 אחוז ממחיר העיסקה.
6)      בנוסף, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית הנהלת פאם-קליניק לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
7)      זיכוי הרוכש יהיה לאחר הגעת המוצר לידי פאם-קליניק, ולאחר שימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. הזיכוי יבוצע לכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה בלבד.

י.         תנאים נוספים
1)      משתמש רשאי לרכוש כל מוצר ו/או טיפול המוצע באתר ללא כל הגבלה ובתנאי שהנו עומד בתנאי תקנון זה כמפורט לעיל ולהלן.
2)      הנהלת פאם-קליניק שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו מעת לעת. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה בתוקף בעת הרכישה, ויפורסם באתר.
3)      תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה, ואינן מחייבות את פאם-קליניק.
4)      כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוזנו בטופס ההזמנה במהלך ביצוע פעולת הרכישה.
5)      בכל עניין ו/או תלונה ו/או מחלוקת בין האתר לבין המשתמש ו/או הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, שעניינם עסקת רכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל-אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
6)      לשאלות ובירורים ניתן לפנות אל נציגי שירות הלקוחות של פאם-קליניק בימים: א' עד ה', בשעות: 09:00 עד 19:00 בטלפון: 1801-224-442, או בפקס': 03-6437226 או בדוא"ל info@femme-clinic.com.

 
קניון רמת-אביב קומה ב' , רח' איינשטיין 40, רמת-אביב דף הבית     |     מי אנחנו     |     צור קשר     |    למרכז הטיפולים     | ל- Nail Station       
קידום אורגני | קידום אתרים